Majetkoprávní vypořádání

Zásady majetkoprávního vypořádání vycházejí z níže uvedených jednotkových náhrad pro jednotlivé typy nemovitých věcí. Jednotková náhrada zahrnuje cenu nemovité věci podle vzorového znaleckého posudku a motivační náhrady (za ušlý zisk, stěhování, přesun podnikatelských aktivit apod.). Výsledná náhrada výkupu pro konkrétní nemovitou věc bude vždy stanovena na základě znaleckého posudku. 

Záměr výstavby vodního díla Skalička byl schválen vládou České republiky usnesením č. 259 ze dne 13. 4. 2011, č. 418 ze dne 13. 6. 2012, č. 524 ze dne 1. 7. 2015. Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička byly schváleny usnesením vlády č. 1070 ze dne 21. 12. 2015 (dostupné zde) a byly aktualizovány usnesením vlády č. 823 ze dne 12. 9. 2016, dostupné zde.

Dne 10. dubna 2017 schválila vláda Usnesení České republiky k majetkoprávnímu vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – II. etapa. Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička byly schváleny usnesením vlády č. 274 ze dne 10. 4. 2017 dostupné zde.

K výstavbě vodního díla Skalička vydalo dne 10. 4. 2017 Ministerstvo zemědělství tiskovou zprávu. 

Tisková zpráva – Vláda dnes definitivně schválila výkup všech nemovitostí pod plánovaným vodním dílem Skalička na Bečvě, které má ochránit před velkou vodou více než 110 tisíc obyvatel. Výkup všech nemovitostí bude stát 1,24 miliardy korun, o technickém řešení vodního díla ještě rozhodnuto není.

„Díky dnešnímu rozhodnutí bude celé území pod plánovaným vodním dílem v majetku státu. Je to další krok k účinné ochraně životů i majetku lidí, které v minulosti již několikrát zasáhly katastrofální povodně,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Vláda dnes rozhodovala mezi dvěma variantami majetkoprávního vypořádání pozemků pod plánovaným vodním dílem. První počítala s tzv. služebností rozlivu (právo umožnit rozliv povodně na daném pozemku), druhá s úplným výkupem všech dotčených pozemků. Právě druhou variantu nakonec vláda schválila. 

Jejím rozhodnutím dnes došlo i k navýšení celkového objemu peněz určených na výkup nemovitostí o 590 milionů korun. Celkem stát za všechny nemovitosti pod vodním dílem zaplatí do roku 2023 až 1,24 miliardy korun. 

Vodní dílo Skalička má ochránit před povodněmi více než 110 tisíc obyvatel v povodí řeky Bečvy až po soutok s řekou Moravou. Výstavbou vodního díla Skalička bude území ochráněno před více než stoletou povodní. O technickém řešení vodního díla zatím není rozhodnuto, Povodí Moravy v současnosti zpracovává různé varianty realizace vodního díla. Do vyhodnocení bude zapojena v co největší míře odborná veřejnost s cílem dosáhnout odůvodněného a podloženého rozhodnutí.

Typy nemovitých věcí

Typ nemovité věci

(dosavadní způsob využití)

Jedn.

Jednotková náhrada
(min. – max. Kč/mj*)

rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

m3

5 552 – 7 842

rekreační chata, zahrádkářská chata

m3

2 407 – 5 982

vedlejší stavby 
(stáje + stodoly)

m3

1 625 – 2 308

stavby pro podnikání 
(budovy pro obchod a služby + haly pro skladování)

m3

2 034 – 6 448

pozemky (stavební)

m2

457 – 722

pozemky (ostatní)

m2

150

* hodnoty jsou uvedeny včetně DPH

V případě dotazů k majetkoprávnímu vypořádání nás, prosím, kontaktuje prostřednictvím emailové adresy:
podatelna@pmo.cz
Do předmětu uveďte: Vodní dílo Skalička.