Historie profilu Teplice

Rok 1954 – vypracován a přijat tzv. „Státní vodohospodářský plán“, který obsahuje profil Teplice, výhledové vodní dílo je vyhodnoceno jako klíčové k řešení vodohospodářských poměrů Pomoraví.


Rok 1969 – zpracována studie vodního díla.


Rok 1970 – zpracován „Přehled a hodnocení nádržních profilů v povodí Moravy a Odry“, který počítá se zatopenou plochou o velikosti 1965 ha a celkovým ovladatelným objemem vodního díla 200,4 mil. m3.


Rok 1972 – přijat „Státní vodohospodářský plán ČSR“, dle kterého měl činit objem vodního díla 200,41 mil. m3 a zatopená plocha 965,0 ha.


Rok 1975 – přijat „Směrný vodohospodářský plán ČSR“, který počítá se zatopenou plochou o velikosti 19,30 km2.


Rok 1976 – Výzkumný ústav vodohospodářský zpracovává jako podklad technickoekonomické vyhodnocení vodního díla.


Rok 1988 – „Směrný vodohospodářský plán ČSR“ zařazuje profil do kategorie územního hájení typu „A“ (zahájení výstavby v nejbližších 5 letech; jen dočasné stavby), zatopená plocha činí 19,28 km2.


Rok 1997 – vláda schválila dokumentaci Velkého územního celku Olomoucké aglomerace, která zakotvuje hájení profilu pro výstavbu vodní či suché nádrže. Tento záměr přebírají též Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje.


Rok 2015 – hájení území pro výstavbu retenčního prostoru je zapracováno do Politiky územního rozvoje.